Over Ons2018-11-23T10:23:48+00:00

UASW

OVER ONS

De Federatie van Algemene Bouwaannemers telt in haar midden de «Unie van Aannemers van Spoorwegwerken». Deze bestaat uit een dertigtal bedrijven, die instaan voor het plaatsen en het onderhoud van de sporen, het laswerk aan het spoor, het aanleggen van bovenleidingen, de installatie van het seinstelsel of de beveiliging langs zowel trein- als tramsporen.

Begin jaren ’80 wensten de leden van de Faba een afzonderlijke groep te vormen. Die moest niet alleen specifieke problemen onderzoeken waar zij mee te kampen kregen tijdens het beoefenen van hun beroep, ze zou ook de belangen behartigen van bedrijven die zelf categorie H-werken uitvoeren (algemene spoorwegaannemers).

Enkele jaren later (op 25 juni 2003 om precies te zijn), mochten ook andere bedrijven die spoorwegwerken uitvoeren, zich aansluiten. Een nieuwe benaming was dan ook op zijn plaats: De Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (UASW).

De UASW omvat alle Faba-leden die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van spoorwerken: ontwerp- en aanlegwerken, vernieuwing en onderhoud van spoorwegen met inbegrip van de funderingen, de bovenbouw en de uitrusting, zoals masten, bovenleidingen, installatie van seinstelsels, enz.

De ondernemingen binnen deze verschillende domeinen beschikken over uitvoerend personeel en kaderleden die hooggespecialiseerd zijn in hun branche en maken bovendien gebruik van hoogtechnologisch materiaal. De opleiding van het personeel is zeer technisch van aard. Dat vergt niet te onderschatten inspanningen van de ondernemingen. Er wordt met name uitgebreid aandacht besteed aan de veiligheid tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Die vinden vaak plaats in zeer moeilijke omstandigheden (nacht- en weekendwerk) en zonder dat het treinverkeer onderbroken wordt. Dat gaat niet zelden gepaard met grote moeilijkheden op vlak van planning en logistiek.

Wat deze bedrijven onderscheidt van de rest, is dat het aantal potentiële bouwheren bijzonder klein is. Deze bedrijven hebben inderdaad een bouwheer met een zeer dominante positie. Infrabel, TUC Rail en in veel mindere mate, de drie gewestelijke vervoersmaatschappijen. de MIVB, de TEC en De Lijn.

Met de steun van