Over Ons2021-11-09T10:47:11+00:00

Faba – Uasw

OVER ONS

De Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba) werd opgericht op 16 maart 1881: de afgevaardigden van de “aannemerskringen” uit Brussel, Luik, Antwerpen, Gent, Verviers en Charleroi hadden besloten om een Nationale Federatie op te richten. De eerste beslissing van deze Federatie was om in Luik een nationaal congres te organiseren, gewijd aan de uitvoeringsvoorwaarden van overheidsopdrachten.
Op 150 jaar tijd heeft de Federatie zich, zoals eender welke andere organisatie, natuurlijk aangepast.
Zonder een volledig historisch overzicht te geven:

  • 1918-1945: de Federatie is een “kleine confederatie” met een uitgebreide dienstverlening en dito personeelsbestand. Zij ligt tevens aan de basis van de oprichting van tal van instellingen van de “confederale familie”, zoals de Groep S en haar verschillende instellingen, de Federale Verzekeringen, enz;
  • 1981-2012: De Federatie heroriënteert zijn activiteiten naar de technische en juridische specificiteiten voor ruwbouw en de rol van de algemene aanneming;
  • 2012 – heden: De Federatie herstructureert zich tot de cluster Ruwbouw en Algemene Aanneming binnen de Nationale Confederatie Bouw. Op deze manier kan zij het geheel van federaties, beroepsverenigingen en actieve ondernemingen in de sector van ruwbouw, sloop- en afbraakwerken, sanering en recyclage, funderings- en betontechnieken, infrastructuur-, spoorweg, industrie- en residentiële werken, algemene aannemers en onderaannemers, maar eveneens ontwikkelaar-woningbouwers en bouwpromotoren verwelkomen.

Meer info

De Federatie van Algemene Bouwaannemers telt in haar midden de “Unie van Aannemers van Spoorwegwerken” (Uasw). Deze bestaat uit een dertigtal bedrijven, die instaan voor het plaatsen en het onderhoud van de sporen, het laswerk aan het spoor, het aanleggen van bovenleidingen, de installatie van het seinstelsel of de beveiliging langs zowel trein- als tramsporen.

De Uasw omvat alle Faba-leden die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van spoorwerken: ontwerp- en aanlegwerken, vernieuwing en onderhoud van spoorwegen met inbegrip van de funderingen, de bovenbouw en de uitrusting, zoals masten, bovenleidingen, installatie van seinstelsels, enz.

De ondernemingen binnen deze verschillende domeinen beschikken over uitvoerend personeel en kaderleden die hooggespecialiseerd zijn in hun branche en maken bovendien gebruik van hoogtechnologisch materiaal. De opleiding van het personeel is zeer technisch van aard. Dat vergt niet te onderschatten inspanningen van de ondernemingen. Er wordt met name uitgebreid aandacht besteed aan de veiligheid tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Die vinden vaak plaats in zeer moeilijke omstandigheden (nacht- en weekendwerk) en zonder dat het treinverkeer onderbroken wordt. Dat gaat niet zelden gepaard met grote moeilijkheden op vlak van planning en logistiek.

Wat deze bedrijven onderscheidt van de rest, is dat het aantal potentiële bouwheren bijzonder klein is. Deze bedrijven hebben inderdaad een bouwheer met een zeer dominante positie. Infrabel, TUC Rail en in veel mindere mate, de drie gewestelijke vervoersmaatschappijen, de MIVB, de TEC en De Lijn.

Met de steun van

Connections logo
CEVORA CEFORA logo
BENOR LOGO NL